Nudysta - El nudista (2015)
Dziesiecioletni Raul, pozbawiony wszelkich uprzedzeń, zrozumiał związek między ludzkim ciałem a naturą.