Klub NNSREGULAMIN

1. Warunkiem korzystania z klubu jest zapoznanie się z regulaminem, oraz przestrzeganie jego zasad.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie klubu i będą obowiązywały każdego członka od daty zamieszczenia.

3. Administrator klubu nie ponosi odpowiedzialności za:
-korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
-skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostepu do klubu;
-szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
-nieprawidłowo wypełnione formularze, a zwłaszcza błędnie podane adresy e-mail uniemożliwijące wysłanie członkowi hasła i loginu;
-wadliwie działające serwery pocztowe członka klubu.

4. Członkiem klubu może zostac każdy, kto wspiera finansowo NNS na warunkach podanych w serwisie w formularzu dotacj, oraz każda osoba dokonująca zakupów w sklepie NNS, w podziękowaniu za wkład w rozwój strony. Członkostwo w klubie trwa pół roku od daty dokonania: dotacji w kwocie minimum 50 zPLN lub zakupu.

5. Dostęp do klubu możliwy jest wyłącznie dla osób mających własny login i hasło. Hasła nie wolno udostępniać nikomu, jest ono generowane automatycznie i wysyłane wyłącznie na adres e-mail podany w formularzu. Hasło jest wysyłane wyłącznie po wpłynięciu środków na podane w formularzu konto.

6. Po stwierdzeniu nadużycia w postaci wejścia z różnych IP jednocześnie na ten sam login i hasło, konto zostanie zablokowane. Również w przypadku nadmiernego transferu, wskazującego na podanie hasła osobom trzecim, konto zostanie bezpowrotnie zablokowane, a użytkownik skreślony z listy członków klubu.

7. Administrator klubu ma prawo do zablokowania, oraz odmówienia dostępu każdemu członkowi klubu, który:
- dopuścił się wykorzystywania klubu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu;
- wykorzystał członkostwo w klubie na szkodę osób trzecich lub niezgodnie z polskim prawem

8. Wysłanie formularza dotacji z zaznaczona opcją członkostwa w klubie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie podanych w formularzu danych w bazie klubu.

9. Podane w formularzu informacje służą wyłącznie do ewentualnych działań marketingowych i informacyjnych, takich jak poinformowanie o nowościach, aktualnych promocjach itp. Dane identyfikacyjne nie będą przedmiotem obrotu handlowego, oraz nie będą w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby klubu NNS.