Co słychać w Klubie?

Galeria retro
Galeria współczesna
Zdjęcia klubowiczów
Naturyzm w mediach
Konkursy NNS
Dokument
Film
Krótki klip
Serial


Regulamin Klubu NNSREGULAMIN KLUBU

1. Warunkiem korzystania z Klubu jest zapoznanie się z regulaminem, oraz przestrzeganie jego zasad.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie Klubu i będą obowiązywały każdego członka od daty zamieszczenia.

3. Administrator Klubu nie ponosi odpowiedzialności za:
-korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
-skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostępu do Klubu;
-szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
-nieprawidłowo wypełnione formularze, a zwłaszcza błędnie podane adresy e-mail uniemożliwiające wysłanie członkowi hasła i loginu;
-wadliwie działające serwery pocztowe członka Klubu.

4. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto wspiera finansowo NNS na warunkach podanych w serwisie, w formularzu dotacji, w podziękowaniu za wkład w rozwój strony. Członkostwo w Klubie trwa trzy miesiące od daty dokonania dotacji w wymaganej minimalnej kwocie.

5. Dostęp do Klubu możliwy jest wyłącznie dla osób mających własny login i hasło. Hasła nie wolno udostępniać nikomu, jest ono generowane automatycznie i wysyłane wyłącznie na adres e-mail podany w formularzu.

6. Po stwierdzeniu nadużycia w postaci wejścia z różnych IP jednocześnie na ten sam login i hasło, konto zostanie zablokowane. Również w przypadku nadmiernego transferu, wskazującego na podanie hasła osobom trzecim, konto zostanie bezpowrotnie zablokowane, a użytkownik skreślony z listy członków Klubu.

7. Kopiowanie jakichkolwiek treści, zdjęć, filmów znajdujących się w Klubie, jest zabronione. Są one materiałem wewnętrznym Klubu i przeznaczone są wyłącznie dla klubowiczów.

8. Administrator Klubu ma prawo do zablokowania, oraz odmówienia dostępu każdemu członkowi Klubu, który:
- dopuścił się wykorzystywania Klubu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu;
- wykorzystał członkostwo w Klubie na szkodę osób trzecich lub niezgodnie z polskim prawem

9. Wysłanie formularza dotacji z zaznaczona opcją członkostwa w Klubie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie podanych w formularzu danych w bazie Klubu.

10. Podane w formularzu informacje, służą wyłącznie ewentualnym działaniom marketingowym i informacyjnym, takich jak informowanie o nowościach, aktualnych promocjach itp. Dane identyfikacyjne nie będą przedmiotem obrotu handlowego, oraz nie będą w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Klubu NNS.